Färglära

Vad är blått och när övergår en färg från att vara blå till att bli turkos eller lila. Det bror i viss mån på sammanhanget men framförallt är det den omgivande färgerna som påverkar. Vad händer med en färg när den omgivande kulören byts ut. 

Jag föreläser kring färglärans grunder men också vidare hur kan vi använda våra kunskaper om färg. Workshop kring färg är spännande och lärorikt oavsett om syftet är att använda kunskaperna i sin professionella verksamhet eller hemma i inredningssammanhang.