Ljus och färg

I olika sammanhang håller jag föreläsningar eller workshops kring färgat ljus. Allt ljus har någon form av färg, även det vita ljuset. Olika ljuskällor ger olika vitt ljus, ibland varmare och ibland kallare, det vita kan även skifta i rosa eller grönt. 

Hur gör vi medvetna val när det kommer till färgat ljus? Vi undersöker var gränserna går mellan sobert och uppseendeväckande, mellan mjukt och hårt och hur färgen kan mjuka upp ett hårt ljus och tvärtom. Vad får ett föremål att träda fram och “poppa” och hur skall vi tänka kring stämning och tid på dygnet? 

Här en länk till ett arbete med ljustudenter på Yrkeshögskolan på tema Höstljus